În anul şcolar 2017-2018, Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale ,,Aurel Solacolu” are următoarea componență:

  1. prof. Cristina NIȚĂ – director, președinte C.A.
  2. prof. Băjenaru Cristina – cadru didactic
  3. prof.  Drăgan Gabriela – cadru didactic
  4. prof. Udrea Nicolae – cadru didactic
  5. Tudorache Marian Cristian –  administrator comunal, reprezentat al Primarului
  6. Jigani Marin – reprezentat Consiliul Local
  7. Gheorghe Georgeta – reprezentant Consiliul Local
  8. Preda Mariana – reprezentat al Consiliului Reprezentantiv al Părinților
  9. Voicu Roxana – reprezentant al Consiliului Reprezentantiv al Părinților
  10. prof. Nae Niculina – lider sindical

Secretar al Consiliului de Administrație este prof. Ionel-Dincă Marilena.

Descarca in format .pdf: Consiliul de Administratie