08.02.2023

Diseminare Proiect ERASMUS + ”Fii învingător, nu abandona!”

Cursul de formare ”Preventing Conflicts and Tackling Early School Leaving”

Furnizor de formare:  ELA – ERASMUS LEARNING ACADEMY – MOBILITATE PALERMO, ITALIA 15.01 – 21.01.2023

descarcă document

 

15.11.2022 Procedura de selecție a participanților la programul de mobilitate
ERASMUS+ Acțiunea SCH-2022-1-RO 01-KA 122-000068599

descarcă document

PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE

Nr. de referință. 2022-1-RO01-KA122-000068599
"FII ÎNVINGĂTOR, NU ABANDONA"
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 01.09.2022 - 29.02.2024
BENEFICIAR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL SOLACOLU" - OGREZENI

Cursuri:

"ICT for Teaching and Learning&quot”
"Preventing conflicts and tackling Early School Leaving"
Obiectivele proiectului:
1.Scăderea numărului de absențe si a riscului de abandon școlar 
prin perfecționarea cadrelor didactice în domeniul bullying-ului
și al abandonului școlar, oferindu-le expertiza necesară 
pentru a analiza, întreprinde și gestiona acțiuni menite 
să soluționeze aceste aspecte

2.Creșterea calității procesului educațional pentru toți elevii 
școlii noastre prin dezvoltarea unor competențe digitale