Coordonatori: Prof. Cristina Niţă, Prof. Niculina Nae, Prof. Viorica Niţă.

Şcoala Gimnazială: “Sfântul Necatrie” şi “Aurel Solacolu”, Com. Ogrezeni.

Data: 27. 01. 2017

” Fii învingător, nu abandona!” este un proiect educativ, pentru prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar. Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ, insuficient tratată, o problemă serioasă ce trebuie tranformată într-o strategie de intervenţie imediată. O educaţie adevărată, reală, se fundamentează în familie şi apoi ea contiună, firesc, şi în şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi cea a cuvântului.  O buna intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de risc: individuali, familali, şcolari.

Obiectiv general: Promovarea egalităţii de sanse la educaţie pentru toţi copiii de vârsta şcolară din această comună, indiferent de mediul din care provin; depistarea tuturor elevilor care prezintă risc de abandon şcolar şi reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala.

Motto: “Plănuieşte-ţi cu grijă VIITORUL, pentru că acolo o să-ţi petreci restul vieţii!” (MARK TWAIN)

Haideţi să aflăm mai multe detalii despre acest proiect: Proiect Fii învingător! Nu abandona!